SP 24

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY

2011/2012

  • 01.09.2011r. - rozpoczęcie roku szkolnego

  • 23 – 31.12.2011r. – Zimowa przerwa świąteczna

  • 16 – 19.01.2012r. - ferie zimowe

  • 03.04.2012r. - termin sprawdzianu po klasie szóstej

  • 05 – 10.04.2012r. - wiosenna przerwa świąteczna

  • 05.06.2012r. – dodatkowy termin sprawdzianu po klasie szóstej

  • 29.06.2012r. - zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012 (na podstawie § 5 rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 października 2010 r Dziennik Ustaw Nr 186 Poz. 1245):

1. 14.10.2011,
2. 31.10.2011,
3. 03.04.2012,
4. 02.05.2012,
5. 08.06.201217 lutego 2018
sobota