SP 24

OBIADY

UWAGA RODZICE !!!

Opłaty za obiady szkolne będą zbierane przez intendenta w następujących dniach:

za paŸdziernik 28-29.09.2016 w godz.7:00-15:00, koszt 123,50 zł (19*6,50 zł, bez 14.10.2016 oraz 31.10.2016 )

za listopad 26-27.10.2016 w godz.7:00-15:00, koszt 130,00 zł (20*6,50 zł)

za grudzień 28-29.11.2016 w godz.7:00-15:00, koszt 104,00 zł(16*6,50 zł)

za styczeń 02.01.2017 w godz. 7:00-15:00, koszt 136,500 zł (21*6,50 zł)

za luty 30.01.2017 w godz. 7:00-15:00 31.01.2017 w godz. 7:00-13:00, koszt 65,00 zł (10*6,50 zł)

Osoby które nie podpisały umów, proszę zgłaszać się do intendenta celem podpisania umowy na rok 2016/2017.

Dokonując opłaty przelewem należy dostarczyć do intendenta potwierdzenie dokonanej wpłaty, drogą mailową na adres:
szkola24.obiady@wp.pl lub osobiście.

Potwierdzenie musi dotrzeć najpóźniej do godziny 8:30, w dniu w którym dziecko ma korzystać z obiadów.
W przypadku braku potwierdzenia dokonanej wpłaty lub dostarczenia go po godzinie 8:30 dziecko nie otrzyma w danym dniu obiadu.

Nieobecność dziecka należy zgłaszać najpóźniej do godziny 8.30 w dniu nieobecności dziecka telefon 71 798-69-20 wew.112.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14
ul.Częstochowska 42
51 1020 5226 0000 6102 0416 4679

Wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonano wpłaty.

JADŁOSPIS 21.11-02.12.2016r.

17 lutego 2018
sobota