SP 24

KOMUNIKATY

UWAGA RODZICE,
Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić osobiście lub telefonicznie u intendenta lub w sekretariacie szkoły najpóźniej do godz.8.30 w dniu nieobecności dziecka. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności odpis nie będzie naliczany.
Telefony:
Intendent 71 798 69 20 wew.112
Sekretariat 71 798 69 20 wew.100
Proszę zgłaszać się do intendenta celem podpisania umowy na rok 2016/2017.


17 lutego 2018
sobota